Psykologi

Förbättra kontaktförmågan – Samarbete

Hur står det till med din kontaktförmåga? Kommer du bra överens med dina kunder, kollegor, chefer, vänner? Eller blir det ofta missförstånd? Slitningar? Besvikelser? Saknar du kontakter? Är du blyg för kontakter? Har du ofta…Självsabotage – Personlig utveckling

Vad är självsabotage? Det finns oändligt mycket att skriva om självsabotage. På våra kurser är det ett nyckelbegrepp, eftersom vi ser det som grundorsaken till att människor upplever problem i livet. Vi brukar säga att…


Högt, men möjligt att nå – Målinriktning

I sin bok ”Prestera mer – arbeta mindre” skildrar Michael le Boeuf ett till lek kamouflerat test för att bestämma förmågan att motivera sig själv. I en lokal var en knappt meterhög stolpe fastsatt i…


Reciprocitet i praktiken – Psykologi

Säljandets psykologi – Reciprocitet Alla människor befattar sig dagligen med psykologi i olika former. Vi iakttar våra medmänniskors beteende, vi reagerar på det och utlöser därigenom återigen ett beteende. Denna artikel syftar till att spegla…


Reciprocitetsprincipen – Psykologi

Om jag gav dig en julklapp. Önskade du dig då att du hade en till mig? Det är Reciprocitet. Så här säger Wikipedia: Reciprocitetsprincipen är ett sociologiskt begrepp som berör en norm och förväntan som för…


Farliga storkunder – Köpplattformen

Det förekommer att säljare koncentrerar sig extremt på en storkund inom deras distrikt. De ägnar honom lejonparten av sin uppmärksamhet. Omsättningen är god. Men: Flera andra starka kunder eller andra intressenter blir försummade. Överkoncentration på…Knapphetens attraktion – Kundpsykologi

Alla människor befattar sig dagligen med psykologi i olika former. Vi iakttar våra medmänniskors beteende, vi reagerar på det och utlöser därigenom återigen ett beteende. Produktens värde stiger när tillgången är knapp eller när de…


Allvetare – Kundpsykologi

Det finns kunder som du inte kan berätta något nytt för. De vet allt och framför allt bättre. De skryter med erfarenheter, relationer och bakgrundsinformationer. De lyssnar inte. Du ska inte reta upp dig på…