Strategi


Reciprocitetsprincipen – Psykologi

Om jag gav dig en julklapp. Önskade du dig då att du hade en till mig? Det är Reciprocitet. Så här säger Wikipedia: Reciprocitetsprincipen är ett sociologiskt begrepp som berör en norm och förväntan som för…

Att vara tyst – Kommunikation

Ibland ger du kunden underlag under förhandlingen, som han ska se på; prospekt, kataloger, testresultat, statistiska uppgifter, brevkopior, foton, diagram. Låter du kunden få tid och lugn för att se noga på materialet? De flesta…
Reträttmål – Förhandling

Sätt före varje kundbesök upp ett reträttmål; ett mål som du vill uppnå om huvudmålet, ordern är ouppnåelig. Reträttmål kan t.ex. vara: En provbeställning. Ett företags- eller mässbesök. Deltagande i en rundfrågning Återbesök mm. Reträttmål…


Den japanska marknaden som utmaning – Export

I motsats till den gängse uppfattningen är det inte enbart de statliga handelsrestriktionerna som är skuld till att västliga företag har svårt att etablera sig på de japanska marknaderna. I stället visar sig ofta företagens…