Utveckling
Vad skall affärsplanen innehålla? – Affärsplan

Innan man startar affärsplaneringsarbetet är det viktigt att bestämma affärsplanens omfattning. Det är viktigt att vara mycket tydlig i detta då man annars riskerar både ineffektivitet i framtagningsprocessen och en sämre affärsplan som slutresultat. Följande…


Goodwillsamtal – Personlig utveckling

Vad är det för nytta med att ringa goodwillsamtal? Man kommer ju inte att sälja på det samtalet. Nej, just det. Meningen är inte att man ska sälja heller, om inte kunden själv gör en…