Kundservice

Koncentrera dig på namnet – Vett och etikett

Det har nog också hänt dig: en hittills obekant person presenteras för dig. Du hör namnet – och har en minut senare åter glömt det. Hur kan detta hända? Du har vid presentationen inte koncentrerat…Hur ser det ut runt omkring dig? – Kundservice

Särskilt inom detaljhandeln och hos återförsäljare är kvaliteten på produktpresentationen avgörande för försäljningsframgången. Den totala försäljningsmiljön måste ”stämma” för att stödja handlaren vid försäljningen av dina produkter. Betrakta någon gång försäljningslokalen ur en kunds synvinkel….


Positiv kundfeedback – Reklamationer

Om en kund inte framför några klagomål, betyder det inte att inte finns några. För det mesta vandrar kunden nämligen över till konkurrenten utan att klaga. Att i rätt tid få reda på var kundens sko…


Behålla kunder? – Köpplattformen

Det är dyrt att skaffa nya kunder. Ett företag som vill leva vidare måste för varje förlorad kund hitta en ny. Ett företag som vill växa, måste faktiskt vinna fler kunder för varje förlorad. För…