goodwill

Goodwillsamtal – Personlig utveckling

Vad är det för nytta med att ringa goodwillsamtal? Man kommer ju inte att sälja på det samtalet. Nej, just det. Meningen är inte att man ska sälja heller, om inte kunden själv gör en…