Kundmöte
Överläggningspaus – Avslut

Ge kunden egentid för att tacka ja! Du har förhandlat med en kundgrupp, en inköpsorganisation. Ordern är oviss, åsikterna går emot varandra. Det finns risk för att man lämnar dig med beskedet, att man ska…

Mässinbjudan – Utställningar och mässor

Vad vill dina mässbesökare egentligen se? Bjud in dina kunder till besökssamtal eller per telefon och fråga: “Vad skulle du gärna vilja se på mässan?” Frågan medför dubbel nytta: Den ger kunden hopp om att…Planera uppföljningsbesök – Uppföljning

Det första besöket hos en intressent leder inte alltid till en order. Inköparen vill kanske inhämta flera offerter, fråga kollegor om deras uppfattning eller låta genomföra ett materialtest. Om den tidsperiod som intressenten behöver för…