Mässinbjudan – Utställningar och mässor

Vad vill dina mässbesökare egentligen se?

Bjud in dina kunder till besökssamtal eller per telefon och fråga:

“Vad skulle du gärna vilja se på mässan?”

Frågan medför dubbel nytta:

Den ger kunden hopp om att han faktiskt ska finna det han söker på mässan. Den ökar chansen till att han kommer.

Den belyser området för hans intressen, önskemål, planer. Du kan anpassa framtida prestationer och planer bättre till hans situation.

Rekommendation: Om du i rätt tid ställer frågan till många eller alla kunder, så kan du ge säljledningen värdefulla påpekanden om hur montern bör utformas så att det lönar sig.

Allt för sällan frågar vi direkt de människorna som vi vill nå. De som faktiskt vet vad de är ute efter. FRÅGA!