Aktiv försäljning på mässor efterfrågas – Utställningar

Ändamålet med fackmässor är information och tankeutbyte. Men ofta kan man se utställare som hellre håller sig för sig själva.

Hos många utställare får besökaren ibland intrycket att det mera är fråga om en familjesammankomst än ett säljevenemang. I mässmontern tar man helst emot gamla affärsbekanta, man pratar och på kvällen går man ut och tar en öl tillsammans. ”Monterpersonalen” bemöter okända intressenter med reserverad hållning snarare än att uppvakta dem aktivt. Potentiella nya kunder måste inte sällan stöta på flera gånger, innan de får det prospektmaterial som de vill ha eller ett visitkort.

Tala om för din säljpersonal att syftet med mässan i första hand är att knyta nya kundkontakter. Se till att ingen behöver gå tomhänt från din monter.

Ställ fram en låda där de kunder som inte har tid att prata men ändå är intresserade av en kontakt kan lägga sina visitkort.

Instruera dina medarbetare att inte bara vänta passivt vid montern utan att själva uppträda aktivt. När de är på mässan bör de också utnyttja tillfället att besöka konkurrenternas och eventuella kunders montrar och informera sig om deras verksamheter.

Tips: Ett kort samtal med någon från ett kundföretag kan ge en idealisk anknytningspunkt för att efter mässan återkomma till kunden med ett skriftligt erbjudande.