Som lots på mässan – Utställningar och mässor

På en mässa står du – sysslolös – i montern. Plötsligt upptäcker du framför din monter en viktig kund, som uppenbarligen inte tänker stanna utan är på väg förbi. Vad göra?

Ta ett par steg fram åt kundens håll och ge dig tillkänna. Om han känner igen dig, kommer fram till dig och hälsar på dig, så har du möjlighet att bjuda in honom och föreslå ett samtal. Om kunden däremot bara ler och nickar mot dig i förbigående, så kan du trots det försöka hälsa på honom och lotsa honom till montern.

Den motsatta situationen kan också inträffa. Medan du befinner dig mitt i en förhandling, kommer en viktig kund till montern och vill tala med dig personligen. Då bör en av dina kolleger agera som receptionist och lämna förhandsinformation. Din kollega måste dock underrätta dig när den väntande kunden tänker gå igen. Du måste i så fall be din förhandlingspartner om “ett ögonblick”. Avtala en tid om ett nytt möte med den kunden som inte längre kan eller vill vänta. Om det rör sig om en mycket viktig kund, kan du kanske bjuda honom på lunch/middag. På så sätt kan du vara tämligen säker på att han verkligen kommer.