Försäljning på mässor – Mässor

En mässa är som en premiär. De kunder, som besöker mässan, vill i första hand se och höra nyheter.

Visa först och främst mässbesökarna de nya produkter, som ditt företag har utvecklat. Förklara nyheternas tekniska/konstruktiva uppläggning samt nyttan för kunden.

Visa förbättringar av redan existerande produkter. En maskin, som har funnits på marknaden i flera år, kan genom nytt tillbehör bli en helt ny produkt för en intresserad kund.

Informera dina kunder om allt nytt; nya förpackningar, nytt reklammaterial, nya leveranskonditioner. Presentera nya kolleger, nya medarbetare eller nya chefer. Berätta utan att ge konfidentiell information vad ditt företag planerar för framtiden.

Glöm inte: En nyhet för kunden är något, som denne inte känner till eller inte köpt ännu.

Vårt råd: Om du tillfredsställer mässbesökarnas behov av att upptäcka nyheter kan du vara säker på att de kommer igen nästa år.

Related Post