Hur vore det om… – Förhandlingsteknik

“Hur vore det om vi…”

Bra förhandlare avbryter ofta sina förslag med en sorts försöksalternativ: “Hur vore det, om…”

När du inleder dina förslag och rekommendationer med: “Hur vore det om…”, så visar du kunden att denne har valmöjligheter.

Du gör det lätt för kunden att instämma i ditt förslag, eftersom du överlåter beslutet åt honom. Du undgår risken att försvara en utsiktslös sak.

“Detta är i själva verket en besvärlig situation, men vi ska se vad som kan göras. Hur vore det, om vi försökte att spara in kostnader för lagerhållning genom en mer omsorgsfull kontroll?”

“Jag förstår. Hur vore det, om vi koncentrerade våra bemödanden på att reducera kostnaderna för transporten – särskilt beträffande dina lastbilar, vilka behöver en återtransport? Låt oss anta, att vi kunde sänka utgifterna med 8 till 12 procent?”

En kort fråga till dig käre läsare: Hur vore det om du lär dig detta säljtips och blir 7% effektivare i dina avslut?

Related Post