Säljtips


Att vara tyst – Kommunikation

Ibland ger du kunden underlag under förhandlingen, som han ska se på; prospekt, kataloger, testresultat, statistiska uppgifter, brevkopior, foton, diagram. Låter du kunden få tid och lugn för att se noga på materialet? De flesta…
Motstå manipulationsförsök – Förhandling

Det finns kunder som utövar tryck på säljare för att nå vissa mål i förhandlingarna. En metod är särskilt frekvent: Kunden åberopar ”objektiva principer”. Ordning: ”För att inte störa den normala tågordningen inom inköpsavdelningen måste…