Kundservice


Planera uppföljningsbesök – Uppföljning

Det första besöket hos en intressent leder inte alltid till en order. Inköparen vill kanske inhämta flera offerter, fråga kollegor om deras uppfattning eller låta genomföra ett materialtest. Om den tidsperiod som intressenten behöver för…Hur ser det ut runt omkring dig? – Kundservice

Särskilt inom detaljhandeln och hos återförsäljare är kvaliteten på produktpresentationen avgörande för försäljningsframgången. Den totala försäljningsmiljön måste “stämma” för att stödja handlaren vid försäljningen av dina produkter. Betrakta någon gång försäljningslokalen ur en kunds synvinkel….


Positiv kundfeedback – Reklamationer

Om en kund inte framför några klagomål, betyder det inte att inte finns några. För det mesta vandrar kunden nämligen över till konkurrenten utan att klaga. Att i rätt tid få reda på var kundens sko…

Egen erfarenhet – Kundservice

Dag efter dag befinner du dig som “kund” i olika servicesituationer. Vad lär du av det? i butiker, restauranger, hotell. vid luckor på banken, posten, järnvägsstationen, hos myndigheter. vid besök på företaget av säljare, hantverkare,…