Positiv kundfeedback – Reklamationer

Om en kund inte framför några klagomål, betyder det inte att inte finns några. För det mesta vandrar kunden nämligen över till konkurrenten utan att klaga.

Att i rätt tid få reda på var kundens sko klämmer lönar sig.

Men var försiktig. Gör inte kunden uppmärksam på möjliga brister.

Ett exempel: Som bilhandlare ringer du upp en kund ungefär en månad efter bilköpet för att få reda på vilka brister denne vill reklamera. Då du är en grundlig säljare, går du igenom bilen utan och innan och naturligtvis kommer kunden vid varje punkt på något. Till slut är kunden övertygad om att han gjort ett dåligt köp – fast denne från början var mycket nöjd med sitt nyförvärv.

Påpeka inte själv för kunden eventuella brister hos din produkt, utan led genom dina frågor in uppmärksamheten på de positiva sidorna av produkten.

 
Testa kundchatt gratis i dagar