Psykologi

Fyra elementen i ett kundbudskap – Argumentering

Muntliga och skriftliga yttranden från kunden kan innehålla fyra element: Information Känsloyttring Framställning av sig själv Uppmaning Exempel: Kunden: “Jag är inte intresserad.” Information. Kunden: “För något sådant har jag verkligen inget intresse.” Information. Känsloyttring,…


Tidsförlust genom att skjuta upp – Time Management

Avsevärda förluster i fråga om arbetstid och prestationer uppstår, när oönskade arbeten upprepade gånger uppskjuts. Skälet till uppskjutandet är i regel tvivlet på att man har möjlighet att lösa uppgiften framgångsrikt. Tvivlet har två rötter: Ovisshet…


Vetenskapen om att övertyga

Vad övertygar dig? Hur mycket kontroll har du över dina beslut? Detta klipp ger dig lite info om vad vi alla påverkas av när vi fattar beslut. Även när vi tror att vi handlar helt…