Vad övertygar dig?

Hur mycket kontroll har du över dina beslut?

Detta klipp ger dig lite info om vad vi alla påverkas av när vi fattar beslut. Även när vi tror att vi handlar helt efter fri vilja, är det fler faktorer som styr oss än vad vi anar.

Related Post