Köpbeteenden

Vetenskapen om att övertyga

Vad övertygar dig? Hur mycket kontroll har du över dina beslut? Detta klipp ger dig lite info om vad vi alla påverkas av när vi fattar beslut. Även när vi tror att vi handlar helt…Reciprocitet i praktiken – Psykologi

Säljandets psykologi – Reciprocitet Alla människor befattar sig dagligen med psykologi i olika former. Vi iakttar våra medmänniskors beteende, vi reagerar på det och utlöser därigenom återigen ett beteende. Denna artikel syftar till att spegla…


Farliga storkunder – Köpplattformen

Det förekommer att säljare koncentrerar sig extremt på en storkund inom deras distrikt. De ägnar honom lejonparten av sin uppmärksamhet. Omsättningen är god. Men: Flera andra starka kunder eller andra intressenter blir försummade. Överkoncentration på…


Efter den första ordern – Köpplattformen

Du har vunnit en ny kund. Den första ordern har undertecknats. Nu måste du se till att den nya kunden förblir din kund även i fortsättningen. Ditt beteende i detta skede spelar en avgörande roll…