Kundtjänsten på hemsidan och servicepersonalen på företaget får reda på, hör och ser en hel del, när de besöker kunderna.
Man yttrar sig mer öppet emot dem, därför att man inte behöver befara någon försäljningsattack som reaktion på ett öppet ord, om behov och köphinder, om planer och problem, kompetens och inflytande.

Kundtjänstpersonalen ser bakom kulisserna, kommer i samspråk med kundmedarbetare, som är onåbara för säljarna och kan ställa frågor som kunden kanske skulle misstycka till om de kom från någon annan.

Kundtjänsten kan vara en guldgruva av informationer för företaget. Man borde utnyttja den!

Se till att du får reda på kundtjänstaktioner inom ditt område: Vem, var, när och hur? Ring omedelbart upp kollegan i kundtjänsten och låt honom/henne berätta vad man hört, sett och tänkt.

Sök uppslag till aktioner och argument

Kanske kan du belöna kollegorna inom kundtjänsten, när de levererar tips till dig som går att realisera. Tänk på detta! Kollegans medvetande får ett särskilt sting, när denne vet att ens uppmärksamhet inte bara lönar sig för företaget utan också för denne personligen.

Kundtjänst som använder sig av chatt på hemsidan kan dessutom få sina svar betygsatta, vilket du kan använda dig av i utveckligen av produkter och tjänster. Dessutom kan du enkelt följa alla ärenden och få statistik så att du verkligen förstår vad dina kunder tycker och tänker! Detta kan du sedan diskutera med säljteam och ledningsgrupp.

Anslut ditt företag och din hemsida till http://www.liveagent.se och börja dra nytta av resurser som du just nu går miste om.

 

Related Post