Kundorientering


Egen erfarenhet – Kundservice

Dag efter dag befinner du dig som “kund” i olika servicesituationer. Vad lär du av det? i butiker, restauranger, hotell. vid luckor på banken, posten, järnvägsstationen, hos myndigheter. vid besök på företaget av säljare, hantverkare,…