Tag fasta på idéer från kunderna – Marknadsföring

Många framgångsrika produkter, tjänster, organisations- och distributionsformer har utvecklats ur initiativ från kunder.

Du bör därför ha en alltid mottagningsberedd antenn för kundidéer.

Kunden formulerar inte alltid ett konkret förslag: “Du behöver en medelvariant till i ett medelprisläge…” Mycket ofta döljer sig uppslaget bakom kritik: “Varför finns det inte hos dig…?” eller “Den här konstruktionen tycker jag är olämplig, eftersom…” Skärp dina sinnen för kundidéer!

Fråga i princip kunden efter bättre lösningar, när han kommer med kritik över dina produkter, tjänster, villkor: “Har du någon föreställning om hur vi…?” Efterforska. Men skapa inte ett intryck av att du vill kompromettera honom.

Verbalisera kundförslag, så att du blir säker på att du förstått det hela rätt: “Du menar att vi…? Är det riktigt?”

Tacka kunden för varje uppslag, också när du inte tycker att det är så meningsfullt. Endast när kunderna märker att deras funderingar möter intresse, tänker de efter och yttrar sig.

Skriv genast ner kundens förslag med några stickord. Då glömmer du inte detaljerna och visar kunden, att du tar honom på allvar.

Avhåll dig från varje värdering. Kalla inte uppslaget “bländande” eller “enastående” utan “intressant”. Förringa inte idén. Diskutera inte med kunden om hans förslag duger. Skulle förslaget förkastas, sedan det prövats grundligt, så måste du taktfullt informera honom.

Skriv ner kundidén i några korta klara meningar. Tala med säljledaren och skicka förslaget vidare till lämplig instans på företaget. Behåll en kopia.

Be om svar. Om svaret dröjer, så uppmana till att man tar ställning. Kräv ett klart skäl, om förslaget förkastas: “Jag måste förklara för kunden, varför…” Naturligtvis ger du en rapport till kunden endast om han vill veta, om man tagit upp hans idé till förslag.

Om kundens idé var användbar och om den blir förverkligad, så borde du kanske göra något mer än bara tacka honom muntligt. Den som får en bra idé är kreativ och den som är kreativ kan också komma med andra värdefulla impulser.

Related Post