1. Effektiva människor arbetar med ett systematiskt utvecklingsarbete av den tid de kan få kontroll över.

2. Effektiva människor inriktar sig på vad saker kan ge i utbyte. De anstränger sig för att nå resultat och inte på arbetet i sig självt. De ställer sig frågan ”Vilka resultat väntas av mig?” och låter arbetsmetoden starta därifrån.

3. Effektiva människor bygger på sina egna och sina medmänniskors starka sidor. De bygger på det fördelaktiga i situationen och inte på de svaga sidorna.

4. Effektiva människor koncentrerar sig på de områden där bra prestationer ger bra resultat. De tvingar sig själva att göra prioriteringar och att hålla fast vid dem. De vet att de måste göra det viktigaste först och resten inte alls. Alternativet är att inte få något riktigt gjort överhuvud taget.

5. Effektiva människor fattar effektiva beslut. De vet att det är en fråga om systematik – i rätt ordning.

De vet att ett effektivt beslut alltid beror på att bedöma ”en av två åsikter” snarare än samstämmiga fakta.

De vet att om man fattar flera beslut fort, blir det felaktiga beslut. Det som behövs är några få men grundläggande beslut. Det som krävs är inte improviserad taktik utan rätt strategi.

Detta är grundreglerna för människors effektivitet. Kontrollera dig själv – arbetar du efter dessa fem regler?

Related Post