Respektera kundens självkänsla – Vett och etikett

Om du sårar kundens självkänsla, provocerar du fram onödiga invändningar.

Här följer några rekommendationer:

1. Undvik långa monologer

Då skrapar du på kundens ego, eftersom du tydligt visar honom att hans önskningar inte alls intresserar dig. Genom invändningar kommer han att försöka stoppa ditt pratflöde för att vända uppmärksamheten tillbaka till sig själv.

2. Visa eftertänksamhet

Kundens självkänsla kräver att du reder upp hans individuella problem. Undvik därför standardsvar på invändningar och svara övertänkt.

3. Uppvärdera kunden målmedvetet

Genom formuleringar som “Du som expert” visar du din värdesättning av kunden.

4. Uppträd inte som förmyndare

Föreskriv inte vilka behov kunden måste ha, utan fråga efter dennes önskemål.

5. Nedvärdera inte dina konkurrenter

Kanske arbetar kunden också med dina konkurrenter. Om du angriper dessa, känner han sig uppfordrad att försvara sitt förhållningssätt. Han kommer att mot bättre vetande ta dina konkurrenter i försvar.

Related Post