Försäljning


Reagera sekundsnabbt – Avslut

Vid en förfrågan bland säljare om skälen till säljframgångar har konsultföretaget Geffeoy, Oechsler & Partner, Düsseldorf, funnit, att i de flesta fall avgör en sekund ordern. Det är det ögonblick, då kunden nämner det för…Jag vet redan vad jag vill ha – Argumentering

Då och då måste varje säljare höra konstaterandet: “Jag vet redan vad jag skall ha”. Vad gör du? Detta påstående gör kunder vid två tillfällen: Antingen strax efter samtalsinledningen eller senare under samtalets gång. Beroende…Höja omsättningen – Strategi

På vilka sätt kan man höja omsättningen? Denna fråga ställdes till ett stort antal fältsäljare. Och det här blev resultatet: Genom att styra arbetet mer från medarbetarna på företaget och företagsledningen (7,77%) Genom mer reklam för…


Checklista för samtalsförberedelse – Försäljning

En noggrann förberedelse av säljsamtalet är förutsättningen för att samtalet blir framgångsrikt. Kontrollera följande: Kundregisterkort: Vilka data (omsättning, villkor, obetalade fakturor) är av betydelse för samtalet? Referenser: Vilka personer kan påverka förhandlingspartnerns beslut? Prover, modeller,…Lönsamhet med småkunder – Marknadsföring

Småkunder – ofta oönskade hos konkurrenterna – kan genom en rationell och målinriktad bearbetning bilda en stadig bas för företagets framgångar. Försäljningen till småkunder erbjuder fördelen med riskspridning och har i regel låg konkurrensintensitet. Företag,…