Småkunder – ofta oönskade hos konkurrenterna – kan genom en rationell och målinriktad bearbetning bilda en stadig bas för företagets framgångar.

Försäljningen till småkunder erbjuder fördelen med riskspridning och har i regel låg konkurrensintensitet.

Företag, som säljer aktivt till småkunder, arbetar bl.a. med följande metoder:

  • Offerter till småkunder standardiseras, extraerbjudanden kalkyleras alltid.
  • Behovet av servicetjänster ”after-sale” minimeras genom en motsvarande produktdesign (egenvård genom kunder, utbytbara moduler etc).
  • Siffrorna för minsta ordermängder höjs och vid småleveranser tillkommer ett ”mindremängds”-pålägg.
  • Beställnings- och redovisningssystemen förenklas (abonnemang, månadsredovisningar osv.)
  • Den personliga försäljningen ersätts i hög grad med direkt- och telemarketing.
  • Småbeställningar produceras hos samarbetspartners och/eller expedieras av dessa. Försäljningen samarbetar t.ex. med leverantörer av tillbehör eller kompletteringsservice.
  • Småkunder inom näringslivet kontaktas och tas om hand tillsammans med privata slutanvändare.
  • Småkunder betjänas via kataloger, postorder och hemsidor.
  • Småkunder får sina leveranser genom grosshandlare, inköpsföreningar eller storkunder.
  • Småkunder får i större utsträckning ”göra-det-själv” (hämta varorna, montera och installera dem efter bruksanvisning etc.).

Related Post