Produktansvar som argument – Marknadsföring

Produktansvar vilar inte bara på tillverkningen, utan också på försäljningen och kundtjänsten. Serviceavdelningen har en plikt att ha produkten under observation och ansvarar för att instruera kunderna. Den måste sörja för en snabb utvärdering av kundtjänstområdet med skadestatistik och orsaker och snabbt kunna visa på felkällor.

Men produktansvaret kan också tjäna som försäljningsargument för reservdelar. Det är vanligt att bilföretag i servicehäftet tar upp följande formulering: “Vi vill uttryckligen påpeka att delar som inte levererats av oss inte heller prövats och släppts ut av oss. Inställandet och användning av sådana produkter kan därför bl.a. negativt förändra egenskaper hos ditt fordon och därigenom påverka funktion och säkerhet. För skador som uppkommer genom användandet av icke-originaldelar och tillbehör, är allt ansvar för fabrikanten uteslutet.”

Man har väl inte kunnat undgå annonskampanjerna från bl.a. Volvo och Volkswagen om att använda originaldelar.

Related Post