Försäljning
Reagera sekundsnabbt – Avslut

Vid en förfrågan bland säljare om skälen till säljframgångar har konsultföretaget Geffeoy, Oechsler & Partner, Düsseldorf, funnit, att i de flesta fall avgör en sekund ordern. Det är det ögonblick, då kunden nämner det för…Låt inte tråden brista – Avslut

Många ordrar går förlorade… …på grund av att säljare inte tillräckligt starkt går in för att redan under förhandlingen få med ett delbeslut av kunden. Kunden skriver sällan under genast och man skjuter upp ytterligare sammanträffanden eller…


Att ta extra betalt utöver varans pris

Kommer kunden att tacka nej för att det tillkommer extrakostnader? När kunden fattat beslut om att köpa produkten, kanske hon ställer frågan om installation eller justering av maskinen kan utföras i samband med leverans. Bli inte…


Jag vet redan vad jag vill ha – Argumentering

Då och då måste varje säljare höra konstaterandet: “Jag vet redan vad jag skall ha”. Vad gör du? Detta påstående gör kunder vid två tillfällen: Antingen strax efter samtalsinledningen eller senare under samtalets gång. Beroende…