Kommer kunden att tacka nej för att det tillkommer extrakostnader?

När kunden fattat beslut om att köpa produkten, kanske hon ställer frågan om installation eller justering av maskinen kan utföras i samband med leverans.

Bli inte rädd för att tappa kunden. Det finns en helt rimlig anledning till extrakostnaden. Och det skall du vara tydlig med.

Då måste säljaren  svara, målmedvetet och självsäkert:

  • ”Det gör vi gärna. Kostnaden för att installera just den här modellen är 30 Euro. Var har du tänkt att placera maskinen?”

På så sätt kommer kunden inte att ifrågasätta den extra installationskostnaden. Många säljare gör misstaget att börja ursäkta sig för den här typen av merkostnader. Det kan få ödesdigra konsekvenser och rent av äventyra en affär som i princip var i hamn.

Related Post