Försäljning


Argument för ny produkt – Argumentering

Kunder bjuder ibland på motstånd när du introducerar en ny produkt. Vad kan du göra? Informera dina kunder om de kostnader, som uppstod för ditt företag i samband med utvecklingen av den nya produkten: “Sju…


Argument för den tredje mannen – Argumentering

I kapitalvaruindustrin händer det sällan att inköparen ensam fattar besluten. För det mesta tillkallas förhandlingspartner från andra avdelningar. Medan inköparen i första hand ser på pris/prestations – förhållandet, bedömer medarbetare från andra grenar inom företaget…Höja omsättningen – Strategi

På vilka sätt kan man höja omsättningen? Denna fråga ställdes till ett stort antal fältsäljare. Och det här blev resultatet: Genom att styra arbetet mer från medarbetarna på företaget och företagsledningen (7,77%) Genom mer reklam för…


Lönsamhet med småkunder – Marknadsföring

Småkunder – ofta oönskade hos konkurrenterna – kan genom en rationell och målinriktad bearbetning bilda en stadig bas för företagets framgångar. Försäljningen till småkunder erbjuder fördelen med riskspridning och har i regel låg konkurrensintensitet. Företag,…