Order nummer två – Uppföljning

Många säljare lägger ner en väldig möda och mycket tid och energi på att vinna nya kunder. När den första ordern är undertecknad tror de att de nått sitt mål, slappnar av och tror ofta att resten skall gå av sig själv.

Även när du har den första ordern i fickan har du ingalunda nått ditt mål. Det vill säga, om ditt mål är att vinna en värdefull och nöjd stamkund. För kunden är den första ordern alltid ett prov, ett test, en utvärdering. Först när provet utfallit till full belåtenhet öppnar sig utsikter för vidare affär.

Den säljare som somnar av efter det att den första ordern har skrivits under, gör kunden besviken och minskar betydligt dennes intresse för att skriva på nästa gång. Det gäller alltså att visa denna nya kund samma uppmärksamhet som du gjorde innan han hade bestämt sig.

Det är viktigt att övervaka och följa upp hur affären utfaller:

Förvissa dig om att leveransen sker punktligt och korrekt.

Fråga efter ytterligare önskemål.

Kontakta kunden kort efter den första leveransen.

Övertyga dig om att kunden utnyttjar produkten på bästa sätt.

Hjälp till att dra all den nytta av produkten som det är möjligt att göra.

När kunden sedan har lagt sin andra beställning, ja då kan du räkna med ett stabilare kassaflöde.