På vilka sätt kan man höja omsättningen? Denna fråga ställdes till ett stort antal fältsäljare.

Och det här blev resultatet:

  • Genom att styra arbetet mer från medarbetarna på företaget och företagsledningen (7,77%)
  • Genom mer reklam för säljarens person (10,18%)
  • Genom ökad självständighet i fråga om arbetet (15,13%)
  • Genom lägre priser (27,58%)
  • Genom mer stöd i arbetet från hemmamedarbetarna genom brev och telefon (28,85%)
  • Genom mer reklam (30,69%)
  • Genom fler kundbesök (38,33%)
  • Genom bättre service efter försäljningen från företagets sida (38,61%)
  • Genom bättre förberedelse för besök (53,74%)

Related Post