Argument för ny produkt – Argumentering

Kunder bjuder ibland på motstånd när du introducerar en ny produkt.

Vad kan du göra?

Informera dina kunder om de kostnader, som uppstod för ditt företag i samband med utvecklingen av den nya produkten: “Sju ingenjörer har under 10 månader arbetat med utvecklingen av vår nya hydroväxellåda. Mitt företag investerade mer än 2 milj. kr i detta arbete. Dessa fakta borde bevisa vår tillförsikt.”

Tala om för kunden att du själv tror på att produkten kommer att bli framgångsrik: “Jag har varit i branschen i 10 år. Jag vet att behovet av högvärdiga heltäckningsmattor ständigt ökar. Vår nya TS-20-matta motsvarar denna tendens i allra högsta grad.”

Vädja till kundens självrespekt. De företag, som först får se dina nya produkter, är oftast ledande i branschen. Order från dessa företag leder till order från andra företag. Säg: “Jag kommer till dig för jag är övertygad om att du kommer att bli nöjd. Jag lägger stort värde på att få dig som referenskund.”

Ge en tydlig beskrivning av produktens nytta för kunden: “Våra nya lysrör behöver 10% mindre ström. Vid användning av 500 ljuspunkter betyder det en besparing på c:a 7.500 kr.” Påminn återförsäljare om konsumenternas förväntningar: “Konsumenterna är vana vid att hitta nyheter hos en ledande specialbutik. Om de inte får tag i en ny produkt hos dig, går de till nästa varuhus.”

Related Post