Elevator pitchArgument för ny produkt – Argumentering

Kunder bjuder ibland på motstånd när du introducerar en ny produkt. Vad kan du göra? Informera dina kunder om de kostnader, som uppstod för ditt företag i samband med utvecklingen av den nya produkten: “Sju…