Att sälja genom rekommendation – Marknadsföring

Rekommendationer är den bästa vägen till en ny kund – och den minst använda. På frågan varför säljare så sällan arbetar på basis av rekommendationer, nämner en undersökning bl.a. dessa svar från säljare:

“Jag var nöjd med avslutet och ville inte uppfattas som en bedjare”

“Jag ville inte kräva för mycket av kunden”

“Jag visste inte hur jag skulle börja”

Inget av de nämnda skälen är verkligen hållbart.

Tvärtom. Kunden känner sig väl till mods, sedan han fattat sitt (rätta) beslut och skulle vilja visa sin välvilja för dig också gentemot andra.

Ge din kund tillfälle att vidarebefordra sina goda erfarenheter av dig. Be kunden om en rekommendation.

Fördelen: Du har en anknytningspunkt hos potentiella nya kunder och är genom referenserna redan uppvärderad.

Related Post