Many-to-many


Many-to-many Marketing – Marknadsföring

Från One-to-One till Many-to-Many Fråga: Varför har relationsmarknadsföring, CRM (Custom Relationship Management) och one-to-one marketing inte blivit lika framgångsrikt i praktiken som deras företrädare hade hoppats? Svar: Det beror till stor del på den snäva…