Many-to-many Marketing – Marknadsföring

Från One-to-One till Many-to-Many

Fråga: Varför har relationsmarknadsföring, CRM (Custom Relationship Management) och one-to-one marketing inte blivit lika framgångsrikt i praktiken som deras företrädare hade hoppats?

Svar: Det beror till stor del på den snäva fokuseringen på parförhållandet, one-to-one, mellan kund och leverantör. Marknadsföringen beaktar inte att alla par lever i komplexa, many-to-many.

Don Pepper, skaparen av begreppet “one-to-many marketing”, blev en gång tillfrågad om hur han såg skillnaden mellar one-to-one och CRM. Förkortningen CRM hade alltmer börjat ta över från begreppen relationsmarknadsföring och one-to-one.
Hans svar var rakt på sak: “Same thing. Different consulting packages”.

Many-to-many har två fördelar jämfört med one-to-one:

Many-to-many erkänner komplexitet. Nätverk visar att allt hänger ihop, att allt påverkar och påverkas. Nätverk har inga gränser, de kan i princip bli hur stora som helst. Det kan göra det besvärligt, men samtidigt ge möjligheter, erbjuda utmaningar. Och vem som har sagt att marknadsföring ska vara lätt?

Many-to-many sätter in det som sker i en kontext, ett sammanhang. En tidning kan rycka ut en intervjureplik ur sitt sammanhang och sätta den som rubrik eller på löpsedeln. Uttalandet framstår då som något helt annat än det som var menat. På samma sätt behöver det som sker i marknadsföringen tolkas i en kontext för att förstås på rätt sätt.