När är det meningsfullt med specialerbjudanden? – Marknadsföring

Enligt en undersökning om hur specialprisaktioner påverkar omsättningsutvecklingen för produkter med sjunkande, stagnerande och ökande marknadsandelar kom följande fram:

Produkter med sjunkande marknadsandelstendens fortsätter sin tillbakagång även under specialprisaktionen.

Produkter med stagnerande utvecklingstendens uppnår under aktionsperioden en ökning på c:a 5% och går efter kampanjens slut tillbaka till sin utgångsposition.

Produkter med stigande tendens däremot uppnår en acceleration av sin expansiva utveckling. Efter kampanjens slut kan en viss tillbakagång konstateras men omsättningen håller sig tydligt på en högre nivå än före kampanjen.

Prisaktioner är alltså mest effektiva:

  • för nya eller redan etablerade varor med äkta produktfördelar
  • för kända produkter med en positiv marknadsutveckling.
  • i samband med att säljarna gör större ansträngningar för att öka försäljningen och därmed komplettera reklamåtgärderna.