prishantering

När är det meningsfullt med specialerbjudanden? – Marknadsföring

Enligt en undersökning om hur specialprisaktioner påverkar omsättningsutvecklingen för produkter med sjunkande, stagnerande och ökande marknadsandelar kom följande fram: Produkter med sjunkande marknadsandelstendens fortsätter sin tillbakagång även under specialprisaktionen. Produkter med stagnerande utvecklingstendens uppnår under…


Säg oftare NEJ! – Prisförhandling

Var försiktig även med små eftergifter för kunden: Även små medgivanden kan förorsaka avsevärda kostnader. Dessutom: Ett tillmötesgående sprider sig snabbt inom kundkretsen. Vad du erbjuder en kund, kan du knappast förvägra en annan. När…