Säg oftare NEJ! – Prisförhandling

Var försiktig även med små eftergifter för kunden: Även små medgivanden kan förorsaka avsevärda kostnader.

Dessutom: Ett tillmötesgående sprider sig snabbt inom kundkretsen.

Vad du erbjuder en kund, kan du knappast förvägra en annan.

När det gäller kassarabatten, så om ingenting har beviljats kräver kunden 2%. Uppgår kassarabatten enligt försäljningsvillkoren till 2%, så ber han om 3%. Men: Varje ytterligare procent minskar vinsten avsevärt.

Fraktfri leverans, montering och andra arbeten vid tider, då högt lönetillägg eller övertid måste betalas och som köparen inte övertar, kostar också mycket pengar. Detsamma gäller för snabbleverans utan beräkning av extrakostnader.

Innan du går in på eftergifter, bör du fråga dig: Kommer kunden verkligen att gå till konkurrenten i händelse av avslag? Är konkurrenten överhuvudtaget beredd att leverera och ge ett bättre pris?

Rekommendation: Har du bra produkter och tjänster så kan du för det mesta kosta på dig att svara NEJ på kundens extrakrav.

Related Post