Väntetid – Arbetsplanering

Kunden låter dig vänta. Du kan värja dig med en mild tillrättavisning, när samtalet äntligen börjar: “Tyvärr kommer vi nu i viss tidsnöd, då jag måste vara på ett annat ställe kl.11.30.

Du kan också pröva den här metoden: Du väntar 15 till 20 minuter över den bestämda tiden. Sedan säger du till sekreteraren, att du bara ska gå till din bil och strax komma tillbaka. Du blir borta en kvart.

Kanske måste kunden nu vänta på dig ett par minuter. Om han ursäktar sig för att han låtit dig vänta, så kan du göra detsamma. Ursäktar han sig inte, så är det inte mer med det.