Samband marknadsföring och försäljning – Affärsplanering

En god samverkan mellan företagets marknadsföring och försäljning är av avgörande betydelse för att uppnå bästa möjliga utbyte av företagets marknadssatsningar. Ofta råder oklara uppfattningar om de båda begreppen och hur samverkan mellan dem ska ske.

Ett sätt att visa sambanden mellan marknadsföring och försäljning är att göra en liknelse med en tennismatch. När två viktiga tennisspelare möts kan man se hur den spelare som just slagit till bollen, redan innan motståndaren nåtts av den, är på väg mot den del av planen där han/hon räknat ut att det är sannolikt att returen kommer tillbaka. Med andra ord läser spelaren spelet på ett sådant sätt att han/hon ser till att vara rätt positionerad när bollen kommer tillbaka. Detta motsvaras av företagets marknadsföring, som gör att företaget genom att “läsa spelet” förstår skeendena på marknaden och kan positionera sig där det finns störst affärsförutsättningar.

I nästa skede, när företaget nått en lämplig position, tar försäljningen över. Om vi fortsätter liknelsen med tennis innebär det att när tennisspelaren väl står placerad dit bollen är på väg, kan försäljningen liknas vid tennisspelarens teknik och förmåga att träffa bollen.

Företagets marknadsföring ska alltså leda till att företaget både är rätt positionerat på marknaden och har rätt lösningar för de kunder som finns där. Väl på rätt plats ska försäljningen ta hem affärerna. Detta innefattar att bygga de säljprocesser som kvävs. Då utnyttjar man det säljstödjande material och de aktiviteter som marknadsföringen bidrar med.