Kaizen – Utveckling, Ledarskap

Begreppet KAIZEN har nog de flesta hört i olika sammanhang, men vad innebär det?

Kaizen är:

  • ett verktyg för att nå dina mål.
  • ett arbetssätt där alla är med.
  • konkret och långsiktigt, enkelt att använda.

Kaizen ger:

  • engagemang och delaktighet.
  • en tydlig arbetsorganisation.
  • mer arbete utfört utan att springa fortare.
  • mätbara resultat och effekter som skapar förståelse och engagemang.
  • Motiverade och delaktiga medarbetare ger bättre resultat

Det som skiljer kaizen från andra utvecklingsverktyg är att det leds uppifrån med drivs underifrån. Många verktyg slutar annars där de börjar – på ledningsnivå.