Kundbevakning vid prishöjningar – Ekonomi

När era priser stiger, ökar risken för att era konkurrenter bryter sig in i ditt “kundrevir”. En prishöjning får även trogna kunder att hämta in offerter från annat håll. När ert företag har genomfört väsentliga prishöjningar, bör ni hålla ögonen på viktiga kunder.

  • Beställer de mindre kvantiteter
  • Föreligger förändringar i orderfrekvensen?
  • Slutar de beställa några av era produkter?
  • Reducerar kunderna de kvantiteter, som de normalt har på lager?
  • Verkar de irriterade, även om de inte säger det i ord?
  • Verkar de ha dåligt samvete?

Dessa förändringar kan betyda att konkurrenterna har brutit sig in. I en sådan situation krävs snabba motåtgärder.

Kom ihåg: En prishöjning har inte lyckats om inte kunderna fortsätter att köpa samma kvantiteter som förut.