Kunden frågar om priset – Prishantering

När din kund frågar dig om priset på din tjänst är det inte viktigt vilket priset är, utan vad som händer med dig efter att du sagt vad det kostar.

Så här gör 90% av dina konkurrenter:

Sitter tysta och väntar på att kunden skall ställa en fråga.

Fortsätter att prata väl om det de säljer.

Går in hårt för att ställa ännu fler frågor till kunden.

Alla de här varianterna är fel. Om du gör något av det här, så missar du ett gyllene tillfälle att ta reda på var din kund står budgetmässigt. Den rätta frågan att ställa är hur det känns och var de står i förhållande till priset du just gav dem.

Använd några av de här frågorna:

“Hur låter priset för dig?”

“Är det inom din budget?”

“Vilka av de här prisvarianterna känns bäst för dig?”

“Är det här ungefär vad du tänkt lägga ner på detta?”

När din kund frågar om priset – och du ger dem, så måste du kolla av hur det landar hos kunden. Det är bara några få där ute som har förstått att det är en nyckel till den viktiga information som leder fram till avslutet du vill ha.

Öva på det här så får du se vad som händer.