Tre tips för rätt uppföljning – Offerthantering

Planera redan innan du skriver en offert; när, hur ofta och hur du kommer att göra en uppföljning. Förbered påminnelsen lika samvetsgrant som följebrevet.

Det beror på produktens värde och storleken på omsättningen, i vilket omfång det lönar sig med uppföljningsbrev. När det gäller dyra maskiner kan det vara lönande att påminna fyra gånger, i branscher med små marginaler är en gång nästan för mycket. Hos kunder, till vilka du regelbundet skickar offerter, är det helt onödigt med en särskild uppföljning.

När du gör en uppföljning, så gäller det att undvika följande fel:

Visa ingen otålighet i texten.

Ursäkta dig inte för att du skriver till kunden igen.

Kom inte med några dunkla förmodanden som skäl (”vårt första brev har kanske kommit bort”).

Här följer några tips för att skriva en uppföljning med framgång:

Påminnelsebrevet måste innehålla ditt reklambudskap, även om du relaterar till ditt föregående erbjudande.

Vänta inte för länge. Huvudregel: Skicka den första påminnelsen efter ungefär 10 dagar, efter ytterligare 10 dagar den andra.

Ju oftare du följer upp planerat, desto viktigare är det att hålla brevet enhetligt i fråga om utförande, språk och karaktär.