Få bättre idéer till dina annonser, snabbare – Annonsering

Du kanske redan har skrivit halva din annons…

Om du redan har skrivit säljbrev, pressmeddelanden, artiklar eller liknande, eller om dina produkter på något sätt blivit omtalade i pressen så använd det för att få igång dina idéer. Det är inget fel alls i att använda gamla idéer så länge de fungerar. Det är när dina idéer slutar fungera som du inte ska använda dem längre, inte tidigare.