Checklista för samtalsförberedelse – Försäljning

En noggrann förberedelse av säljsamtalet är förutsättningen för att samtalet blir framgångsrikt.

Kontrollera följande:

  • Kundregisterkort: Vilka data (omsättning, villkor, obetalade fakturor) är av betydelse för samtalet?
  • Referenser: Vilka personer kan påverka förhandlingspartnerns beslut?
  • Prover, modeller, broschyrer:
  • Allt som du kan visa kunden hjälper till vid försäljningen.
  • Testresultat/pressmeddelanden: Positiva rapporter om dina produkter, din service eller ditt företag förstärker din argumentering.
  • Materialkontroll: Vilka utlåtanden kan du visa upp för kunden?
  • Reklam: Vilka annonser kan stödja din argumentering?

Related Post