Avslut i Cowboysäljarens ögon – Avslut

Cowboyavslut

Avslutet är cowboysäljarens klimax. Ingenting är bättre än det. Ju fler avslut, desto bättre.

Avslutet börjar redan vid den första införsäljningen och är en produkt av cowboysäljarens person, trovärdighet och förmåga.

Köpsignaler handlar om vad kunden säger men också om att monitorera kundens tonfall och kroppsspråk och komma ihåg att även en invändning är en köpsignal. Spana efter om kunden börjar härma dig, göra vågen eller ställa frågor.

Det finns också varningssignaler, som indikerar att kunden inte är där än. Om kunden verkar avståndstagande, så kan det vara läge att gå tillbaka och försäkra dig om att kunden verkligen har förstått.

Med andra ord så är denna teknik rätt aggressiv och bygger på att hela tiden leda till…. japp, avslut!

Related Post