avslutsteknik


Avslut i Cowboysäljarens ögon – Avslut

Cowboyavslut Avslutet är cowboysäljarens klimax. Ingenting är bättre än det. Ju fler avslut, desto bättre. Avslutet börjar redan vid den första införsäljningen och är en produkt av cowboysäljarens person, trovärdighet och förmåga. Köpsignaler handlar om…


Sista stötestenen före ordern – Avslut

Affären tycks redan vara i hamn. Då kräver kunden oväntat ytterligare eftergifter. Vad göra? Ett förslag till den bästa reaktionen på aggressiva kundönskemål är en “självmedveten pacifism“: Fall inte till föga, men underlåt att göra…


Reagera sekundsnabbt – Avslut

Vid en förfrågan bland säljare om skälen till säljframgångar har konsultföretaget Geffeoy, Oechsler & Partner, Düsseldorf, funnit, att i de flesta fall avgör en sekund ordern. Det är det ögonblick, då kunden nämner det för…Låt inte tråden brista – Avslut

Många ordrar går förlorade… …på grund av att säljare inte tillräckligt starkt går in för att redan under förhandlingen få med ett delbeslut av kunden. Kunden skriver sällan under genast och man skjuter upp ytterligare sammanträffanden eller…


Överläggningspaus – Avslut

Ge kunden egentid för att tacka ja! Du har förhandlat med en kundgrupp, en inköpsorganisation. Ordern är oviss, åsikterna går emot varandra. Det finns risk för att man lämnar dig med beskedet, att man ska…


Argument för den tredje mannen – Argumentering

I kapitalvaruindustrin händer det sällan att inköparen ensam fattar besluten. För det mesta tillkallas förhandlingspartner från andra avdelningar. Medan inköparen i första hand ser på pris/prestations – förhållandet, bedömer medarbetare från andra grenar inom företaget…