Tidsförlust genom att skjuta upp – Time Management

Avsevärda förluster i fråga om arbetstid och prestationer uppstår, när oönskade arbeten upprepade gånger uppskjuts. Skälet till uppskjutandet är i regel tvivlet på att man har möjlighet att lösa uppgiften framgångsrikt.

Tvivlet har två rötter: Ovisshet och /eller rädsla. Man vågar sig inte på uppgiften – t.ex. ny kontakt med en storkund efter en relationskris – eftersom man inte är säker på hur man ska bete sig. Eller man skjuter upp eftersom man befarar oangenäma överraskningar- kanske vid en diskussion med chefen. Hur lyckas du med språnget ur startgropen?

Här följer sex förslag till starthjälp:
  1. Gör dig av med illusionen att lösningen på ett svar, komplex uppgift genast är överskådlig i alla faser. Vänta dig inte det stora uppklarandet – det kommer inte.
  2. När du har klart för dig det första steget till lösning, så tar du itu med det. När du har gjort det, är chansen avsevärt större för att du också ska kunna se det andra och tredje steget.
  3. Om det första steget är ovisst – ta trots det itu med det. Aptiten kommer när man äter och insikten när man handlar. Men var försiktig, känn dig för. Du måste kunna dra dig tillbaka, om det första steget visar sig vara felaktigt.
  4. Sätt upp en tid, då uppgiften måste vara löst. Du aktiverar på så sätt din självaktning som psykisk hjälp.
  5. Föreställ dig så åskådligt som möjligt ditt välbefinnande, när saken är ur världen: vinsten, ökat anseende, framgångskänsla osv.
  6. Kom ihåg hur ofta den ängslan, som du kände, visade sig vara ogrundad. Svara på frågan: “Vad kan hända i värsta fall?”