Utveckling

Tidsförlust genom att skjuta upp – Time Management

Avsevärda förluster i fråga om arbetstid och prestationer uppstår, när oönskade arbeten upprepade gånger uppskjuts. Skälet till uppskjutandet är i regel tvivlet på att man har möjlighet att lösa uppgiften framgångsrikt. Tvivlet har två rötter: Ovisshet…